Програма

5а клас

Учебен предмет

Начин на изучаване

Учебни седмици I срок

Учебни часове I срок

Учебни седмици II срок

Учебни часове II срок

Преподавател

Български език и литература

ЗУЧ (задължителни учебни часове)

18

5

16

5

Мая Христова

Математика

ЗУЧ (задължителни учебни часове)

18

2

16

2

Иван Иванов

Математика

ИУЧ (избираеми учебни часове)

18

2

16

2

Иван Иванов

Изобразително изкуство

ФУЧ (факултативни учебни часове)

18

1

16

1

Никифор господинов

5б клас

Учебен предмет

Начин на изучаване

Учебни седмици I срок

Учебни часове I срок

Учебни седмици II срок

Учебни часове II срок

Преподавател

Български език и литература

ЗУЧ (задължителни учебни часове)

18

5

16

5

Соня Иванова

Математика

ЗУЧ (задължителни учебни часове)

18

2

16

2

Петя Петрова

Математика

ИУЧ (избираеми учебни часове)

18

2

16

2

Иван Иванов

Вокална група

ФУЧ (факултативни учебни часове)

18

1

16

1

Галя Тенева